Menu

"Nuchtere diepgang, humor, met oog voor de olifant in de kamer."

WIE ZIJN WIJ?

Pasha Elstak

Pasha is doortastend, enthousiast, heeft het talent de mensen met wie ze werkt te helpen met alleen al haar aanwezig zijn, door veiligheid (holding space) te bieden en haar scherpe observaties met humor te combineren. Ze is open, aan- spreekbaar en haar analyses zijn raak en inzicht- gevend. Pasha heeft een passie voor leren en ont-wikkelen, is nieuwsgierig en gefascineerd door de informatie achter wat zich in eerste in- stantie aandient. Ze wil graag vooruit, maar weet ook van vertragen en even laten. Ze is een duizend- poot met veel interesses en talenten, haar creativiteit zet ze hierbij altijd in. Pasha ziet en maakt verbinding met de mensen waarmee ze werkt en weet díe vragen te stellen om weer in beweging te komen of dáár heen te gaan waar nog meer groei mogelijk is.

Pasha heeft jarenlange ervaring in project-en programmasturing en procesregie in complexe werkvelden binnen de overheid. Daar werkte ze als adviseur in diverse sa- mengestelde teams, waarin de dynamiek van samenwerking en politiek aan de orde van de dag is. Zo heeft zij hands-on ervaring met en kennis van wat er in het dagda- gelijkse in teams speelt en zet ze haar vaardigheden als Systemisch (team) coach in, om teams “on the job” te begeleiden. Zij is daarnaast gespecialiseerd in TransCultureel Systemisch Werk. Ze heeft een fijn gevoel als het gaat om thema’s als inclusie, uitslui- ting en diversiteit. Tevens is zij opgeleid tot gecertificeerd holding space practitioner en is vertaler van het boek “De kunst van holding space”. Zij begeleidt individuen en organisaties in de bewustwording en ontwikkeling van Holding Space en het toepas- sen van systemisch werken.

Lienke Pet

Lienke is van huis uit nieuwsgierig, bedachtzaam, neemt daar waar nodig de tijd en ruimte om aan te sluiten bij de beweging die een groep of individu maakt en is aan- en invoelend. Ze is analytisch en weet feil- loos de onderstroom naar boven te halen. Ze kijkt naar een organisatie als geheel (systeem) en legt de vraagstukken bloot waarmee de organisatie te maken heeft. Daarbij helpt ze individuen en teams in het duiden en ontrafelen van patronen. Ze spiegelt en observeert en gaat samen op zoek naar manieren om die patronen te doorbreken. Dat doet ze steevast vanuit een basis van veiligheid, vertrouwen en holding space. Ze heeft een groot onderscheidingsvermogen en is compassievol. Ze doorziet snel dynamieken in en tussen mensen en weet op een onderzoekende manier mensen inzichten te geven en in beweging te krijgen.

Lienke is Systemisch organisatieadviseur en veranderkundige, opgeleid tot familie- en organisatieopsteller, coach voor professionals en leiders en sparringpartner voor di- recties en collega professionals. Daarnaast begeleidt zij volwassenen bij persoonlijke ontwikkeling. Tevens is zij Systemisch Begeleider voor Adoptieouders (+ link naar EZ) en is Systemisch Expert en Fenomenoloog.