Menu

"Veiligheid, vertrouwen, verbinden, verkennen, veranderen."

WERKWIJZE

We besteden allereerst aandacht aan het creëren van een veilige omgeving, de juiste ruimte, waarin het waarderen en vooral benutten wat er is, een plek krijgt. Erkennen wat er is, is een belangrijke eerste stap in het wegwerken van weerstand bij veranderingen. Daarnaast maken we het potentieel van individuen, teams of organisaties inzichtelijk en vertalen dat in nieuw gedrag en nieuwe gedeelde verhalen. 

We koppelen dit direct aan de (werk)praktijk. We verbinden de korte termijn met de lange termijn, we blijven staan als het spannend wordt, bieden ruimte voor frustratie, teleurstelling en irritatie en vervolgens stappen we door naar de waardevolle dingen die daaronder liggen. Dat doen we door steeds ook een ander gezichtspunt te benadrukken, zodat helder wordt waar het werkelijk over gaat. We maken een vertaling naar wat dat betekent voor houding, gedrag en werkwijze. 

Ontwikkeling, of dat nu om personen, teams of organisaties gaat, begint met het erkennen dat elk mens een eigen unieke plek, bijdrage en ‘eigen zijn’ heeft. Samen werken en leven start met het verbinden van individuen met elkaar. Elke verandering of ontwikkeling begint wat ons betreft dus met de verandering ín mensen.