Menu

Samenwerkingsvraagstukken

Er wordt ons vaak gevraagd: “Waar richten jullie je dan op?” Waarmee de vraagsteller bedoelt: “In welke branche begeef je je?” Of ze vragen: “Wat voor soort coaching doen jullie dan?”, om ons (in een hokje) te kunnen plaatsen of te kunnen labelen.

Wat onze kracht -en tegelijkertijd onze valkuil- is, is dit: wij richten ons niet op een bepaalde branche; niet specifiek op zorg, corporate, onderwijs, overheid, noem maar op. En we richten ons ook niet op een type coaching; loopbaan, lifestyle, business of anderszins. Maar op het vraagstuk van de klant. En dat gaat heel vaak over samenwerken.

Het vraagstuk van de klant centraal

Wij richten ons namelijk op het vraagstuk van de klant, en zelfs vaker dan dat: het vraagstuk áchter het vraagstuk van de klant. En dat gaat -in teams- voornamelijk over samenwerking. En dan maakt het niet uit of je samenwerkt in een klein, groot, corporate of wijkteam. Vaak loop je tegen dezelfde dingen aan: op de oppervlakte lijkt het best te lopen, maar ergens stroomt het toch niet. Er zijn onuitgesproken verwachtingen, er wordt wel of geen gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld, het is spannend om elkaar feedback te geven, doorgevoerde veranderingen worden niet (echt) opgepakt. Dat leidt soms tot irritatie, eilandvorming, wij-zij gedrag. Dat kan escaleren naar onveiligheid in het team, onvrede richting het management, sabotagegedrag, burnouts en ziekteverzuim.

Samenwerken in teams

Samenwerken lijkt makkelijk. Maar is het niet. Negen van de tien keer wordt er een stel mensen bij elkaar gezet, er wordt gezegd: jullie zijn nu een team en jullie moeten deze doelen of resultaten behalen. Onder druk van tijd en geld, wordt er vooral gestuurd op de uitvoering, en storten teamleden zich, vol enthousiasme en energie op het werk. Teamleden zijn vaak doeners, dus vanuit de inhoud willen ze graag aan de slag. Verschil maken. Oplossen. Aanpakken.

Waar meestal geen aandacht aan besteed wordt, is teambegeleiding. Ja, hoogstens met een teamdag of -uitje, waarin het team onder het mom van teambuilding een beetje gaat lopen spaghettitorens of vlotten bouwen. En dat is nodig, leuk, ontspannend en leerzaam. Maar het beklijft niet (echt). “Gelukkig hebben we de foto’s nog.”, zeg maar.

Aandacht voor het team

Wat teams zou helpen, is om aan de start van de samenwerking, mét een teamcoach (of beter nog: met hun eigen, daarvoor gekwalificeerde, coachende leidinggevende) te werken aan hun eigen randvoorwaarden voor samenwerking. Maar dan op een diepere laag.  Wat neem ik mee naar de werkvloer, als persoon en als professional? Wie ben ik, en wie ben ik in samenwerking met of relatie tot de ander? Wat heb ik daarin nodig van mijn collega’s? Wat kan het team elkaar bieden? Waar kun je op rekenen, als teamlid? Waar hou je elkaar ‘accountable’ voor? Hoe spreken we af dat we elkaar aanspreken? Wie heeft welke rol? Wat doe je als het even niet lekker loopt?

Samenwerkingsafspraken die je vooraf als team kunt maken, zodat je weet welke verwachtingen er zijn en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. En dan die afspraken regelmatig toetsen. Even uit de inhoud. Regelmatig reflecteren met elkaar over hoe het gaat met die samenwerking in het team.

Het is bijzonder dat er bij de start van een project, een programma, een proces, in projectplannen en plannen van aanpak, altijd wordt gekeken naar de randvoorwaarden die er nodig zijn voor het slagen van het project. Maar niet zo vaak is er oog voor de randvoorwaarden die er nodig zijn voor de samenwerking binnen het team dat het project moet dragen.

Droom

Ik droom ervan: dat managers, leidinggevenden, directies het leiderschap tonen om aan de voorkant meer te investeren in de begeleiding van hun mensen. Hun meest waardevolle ‘assets’, immers. Zodat aan de achterkant er minder burnouts, ziekteverzuim en andere energie (en geld) verspillers ontstaan. Dat er meer oog is voor wat er nodig is voor teams om optimaal te functioneren. Randvoorwaardelijk. Vooraf. En niet als het leed al geleden is, en het team niet meer naar verwachting presteert.

Tot die tijd, tot mijn droom uitkomt, richten wij ons met Bureau Neerland, op organisaties en teams die uiteenlopende vraagstukken hebben over samenwerking, team- of organisatieontwikkeling, professionele groei en leiderschap. Voor grote of kleine organisaties en teams, net opgericht of al lang samenwerkend. Waar leed is geleden, of niet. Waar teams prima presteren, of niet. Waar ruimte gemaakt mag worden voor het ontwikkelen van de skills die nodig zijn voor leiderschap in de 21ste eeuw.

ONS AANBOD

INDIVIDUEEL

ORGANISATIES