Menu

"Verbinding maken en samen op pad gaan. Het is geen easy fix, maar een werkelijke reis."

AANBOD

1. Adviseren en begeleiden van transformaties in organisaties vanuit een syste- misch perspectief.

Onze specialiteiten zijn: 

STOPPEN: adviseren en begeleiden van organisaties die te maken hebben met stoppen. Bijvoorbeeld: een fusie of overname, een afdeling die ophoudt te bestaan, een team dat wordt opgeheven, een organisatie die niet langer levensvatbaar is. Ook begeleiden we directies en managementteam bij het leren stoppen van projec- ten, programma’s, etc.

TRAUMA: adviseren en begeleiden van organisaties waar trauma, gebrek aan (psy- chologische) veiligheid, conflicten e.d. een terugkerend patroon zijn, of wanneer er stagnatie en/of verlamming aan de orde is. 

HOLDING SPACE: adviseren en begeleiden van organisaties bij het vergroten van holding space, het anders met elkaar werken, en ander leiderschap onthullen. Door onder meer de kwaliteit van ruimte bieden te vergroten en eigen verantwoordelijk- heid te stimuleren.

2. Systemische transitiebegeleiding voor hoger management
(individueel) Adviseren, coachen, begeleiden van management, bestuur, directies tijdens transitie of veranderprocessen.

3. Systemische supervisie voor managementteams
Kortdurende sessies (4, 6 of 8 uur) voor managementteams om in de onderstroom te duiken en te zoeken naar waar het vastzit. Deze sessies inzetten op regelmatige basis (eens per 6/8 weken) gedurende 9-12 maanden levert een goede fundering voor het zelfstandig kunnen begeleiden en reflecteren op het veranderproces. Een ontwikkelmogelijkheid om op de achtergrond kennis te maken met een structuur, aanpak en ruimte om een transformatie te realiseren.

4. Tevens ontwikkelen we trainingen op maat voor organisaties die zich meer wil- len verdiepen in het toepassen van Systemisch werk in de dagelijkse praktijk.

5. Systemisch interim-management en procesbegeleiding (op aanvraag)

Voor individuen
1. Neerlanddagen voor individuen (open inschrijving).
2. Begeleiden van Neerlanddagen voor de mens achter de professional; nuchtere diepgang voor jezelf (kan ook in teamverband). Persoonlijk leiderschap ontwikkelen.
3. #Leiderschap21 – leiderschapsprogramma voor 21ste eeuwse leiders (individueel/ groepen? (open inschrijving?)
4. 1-op-1 Systemische begeleiding / coaching
5. Themadagen Holding Space